نسل جدید سیستم جاسوسی سوار شده وسیله نقلیه در نمایشگاه تجهیزات بین المللی پلیس بین المللی چین در سال 2018 نمایش داده شد

May 15, 2018

آخرین اخبار شرکت نسل جدید سیستم جاسوسی سوار شده وسیله نقلیه در نمایشگاه تجهیزات بین المللی پلیس بین المللی چین در سال 2018 نمایش داده شد

شرکت ما به نمایشگاه تجهیزات بین المللی پلیس 2018 چین در تاریخ 15 مه 2018 پیوست. ما آخرین نسل خود را از کلیت سیستم نصب شده با فرکانس نصب کردیم.

این سیستم از فناوری پیشرفته کد دیجیتالی کد استفاده کرده است. این اولین بار بود که ما از وسیله نقلیه معمولی SUV استفاده می کردیم تا حامل سیستم انسداد باشد. شعاع ضرب و شتم سیستم ما تا 100 متر است که برای حفاظت از امنیت بسیار مطمئن تر از سیستم های مشابه دیگر شرکت است.