صفحه اصلی فیلم های لیست پخش درباره ما وب رسمی
Persian

Zhejiang Zhongdeng Electronics Technology CO,LTD

کیفیت مسدود کننده سیگنال نظامی, کامیون مجهز به کامیون سازنده از چین

تامین کننده کیفیت محصولات اصلی
loading

هواپیماهای بدون سرنشین تجاری به طور گسترده ای در میدان جنگ روسیه و اوکراین استفاده می شوند

January 15, 2024
هواپیماهای بدون سرنشین تجاری عظیم با هزینه پایین در میدان جنگ روسیه و اوکراین به طور گسترده ای استفاده می شوند. کارکنان نظامی همچنین به دستگاه های ضد هواپیماهای بدون سرنشین برای مقابله با هواپیماهای بدون سرنشین تجاری نیاز دارند.
https://www.militarysignaljammer.com/